Videokuvaus & Graafinen suunnittelu | Turku

Videokuvaus

Video kertoo tarinan ja välittää viestin.

Hyvä tarina herättää tunteita ja koskettaa katsojaa. Tarkasti suunnitelluilla miljöillä, väreillä, äänillä sekä leikkauksella kerrot katsojalle juuri sen, mitä haluat viestiä. 

Nykypäivän virtuaalisten verkostojen maailmassa sosiaalinen media toimii merkittävässä asemassa. Digitalisoitumisen myötä myös niiden käyttäjien arvostelukyky kehittyy. Laadukas markkinointivideo on arkipäivää, jolloin on luotava mielikuvituksellista sisältöä jatkuvasti uusia näkökulmia sekä menetelmiä käyttäen.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun tavoitteena on kertoa viesti tuttujen mielleyhtymien avulla.

Oman visuaalisen identiteetin luominen on brändin rakentamisen ydin. Graafinen tyyli koostuu väreistä, muodoista sekä erityisesti tekstistä. Vahvan brändin tunnistaa jo pelkästään sille ominaisesta fontista sekä sen käytöstä. 

Graafinen ilme ja visuaalinen kieli koostuu pienistä, tarkkaan suunnitelluista palasista. Tutut mielikuvat, tunnistettavuus sekä tinkimätön laatu luovat uskottavuutta ja jättävät muistijäljen. Pitkäjänteinen johdonmukaisuus saa brändisi erottumaan muista. 

Parhaimmillaan brändistä muodostuu paikallinen ikoni, joka vain vahvistuu vuosien myötä.

Tyyli

Minulle on tärkeää luoda sisältöä, joka puhuttelee ja herättää tunteita. Jokainen projekti on oma tilaisuutensa luoda jotakin erilaista ja kertoa tarina uudella tavalla. 

Luomalla tilanteeseen sopivan tunnelman, perspektiiviin sekä panostamalla yksityiskohtiin, jokainen tarina pääsee arvoonsa.

 

Ota yhteyttä